Compliancecode van de TUNAP GROUP

pexels-hitesh-choudhary-879109 (1)

"We willen prestaties, voorspelbaarheid, eerlijkheid en oprechtheid."

Wij hechten groot belang aan de strikte naleving van alle toepasselijke nationale en internationale regels en wetten, alsook aan het behoud van onze bedrijfswaarden.

Om dit zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners transparant te maken, hebben wij op basis van onze bedrijfswaarden concrete gedragsregels afgeleid, die wij nog eens hebben samengevat in de Compliancecode van de TUNAP GROUP.

Compliancecode

Het is ook belangrijk voor ons om onze klanten een waardeketen te bieden die vrij is van dubieuze invloeden. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van conflictmineralen voor ons uitgesloten.

Het melden van bijzonder gevaarlijke stoffen overeenkomstig de Europese REACH-verordening is voor TUNAP Group een vanzelfsprekendheid.