Contact- en meldpunt

Het beschermen van onze klanten, partners, werknemers en onze waarden zijn onze topprioriteit. Daarom is het belangrijk om tijdig op de hoogte te zijn van eventuele inbreuken op compliance. Als u vragen of zorgen hebt, zoals schendingen van richtlijnen of wetten, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde kanalen.

Header_with_media_Vragen_1676x1054

SpeakUp-meldpunt

Wij verbinden ons ertoe elkaar, onze klanten, leveranciers en andere zakenpartners integer te behandelen. Uit studies is gebleken dat meldingen van derden vaak hebben bijgedragen tot het oplossen van gevallen van economische criminaliteit. Juist daarom hebben wij een systeem opgezet waarmee zowel werknemers van de TUNAP Group als derden strafbare feiten en andere ernstige overtredingen van de compliance-regels kunnen melden. Dit online instrument wordt het BKMS-systeem (Business Keeper Monitoring System) genoemd.Een melding indienen

Als u via dit systeem een incident wilt melden, kunt u dat anoniem of met naam en toenaam doen. Omdat wij echter een klimaat van open communicatie wensen te scheppen, moedigen wij u aan uw naam te vermelden bij uw melding. Wij zullen uw persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen en rekening houden met de legitieme belangen van alle betrokken partijen.

Gelieve een mailbox in het BKMS-systeem aan te maken zodat we u kunnen contacteren. Dit is belangrijk voor het geval wij nog vragen hebben of als u later nog informatie aan uw melding wilt toevoegen. Communicatie via de mailbox kan desgewenst ook anoniem blijven.

Het systeem is uitsluitend bedoeld om de aandacht te vestigen op vermoedelijke gevallen van economische criminaliteit of ernstige inbreuken op de voorschriften binnen de TUNAP Group. Elk misbruik van dit systeem voor andere doeleinden kan een strafbaar feit vormen.

U kunt hier een melding indienen. Hartelijk dank voor uw steun!

EEN MELDING INDIENEN

 

Persoonlijk contact

Als u vragen of opmerkingen hebt die u niet met uw leidinggevende kunt uitklaren, staan de volgende contactpersonen ter beschikking.

Barbara Van Hamme
Company Compliance Officer
E-mail: Barbara.van.hamme@tunap.com
Telefoonnummer: +32 (0)9 326 76 00

Hans-Georg Gremler
Company Compliance Officer
E-mail: hans-georg.gremler@tunap.com
Telefoonnummer: +49 (8171) 1600 1568