Is airco gezond?

Kunt u ziek worden van de airco in de auto?

Doe de quiz

De kwestie of u ziek kunt worden van de airco is een veelgestelde vraag. Jaar in, jaar uit zijn er namelijk weer mensen met klachten die ze wijten aan het gebruik van de airco. Is airco gezond? Heeft het inderdaad nadelige gevolgen voor uw gezondheid? En zo ja, wanneer en welke klachten krijgt u?

Hoe gezond is de airco in de auto?

In principe is de airco in de auto niet ongezond en kunt u er ook niet ernstig of chronisch van worden. Het kan echter wel degelijk nadelig zijn voor uw gezondheid. En dat heeft niet alleen te maken met het te koud instellen van de airco en een te groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten.

Een vervuilde airco zorgt namelijk voor slechte luchtkwaliteit en dat kan leiden tot fysieke klachten. De filters in het aircosysteem filteren stoffen uit de lucht, maar bij onvoldoende airco onderhoud en een gebrek aan reiniging hopen schimmels en bacteriën zich op. Door condensvorming in het systeem is de airco namelijk een broedplaats voor deze micro-organismen. Hoe een aircosysteem precies werkt, vind je hier haarfijn uitgelegd.

Het gevolg is een verminderde luchtkwaliteit en kans op ziekte door besmetting van de bacteriën en schimmels. Door de combinatie van weersomstandigheden, rijgedrag en aircogebruik kunnen er al na enkele maanden vervuiling en micro-organismen in het systeem ontstaan.

Dus ja, de airco in de auto kan wel degelijk nadelig zijn voor uw gezondheid. De airconditioning maakt ons echter niet zelf ziek, maar wel de manier waarop we er zorg voor dragen.

Is Airco Gezond 4

De meest voorkomende gezondheidsklachten door de airco

De volgende gezondheidsklachten kunnen ontstaan door een vervuilde airco, als gevolg van gebrekkig onderhoud en het onvoldoende reinigen van het systeem:

  • Verkoudheid
  • Keelpijn
  • Grieperig gevoel
  • Toenemende last van allergieën, zoals hooikoorts en astma.
  • Geïrriteerde luchtwegen
  • Benauwdheid
  • Vermoeidheid
  • Misselijkheid
Is Airco Gezond 3

Sluipend risico

Het gezondheidsrisico van een vervuilde airco is voor mensen met allergieën zoals astma of hooikoorts extra groot. Zij zijn er in hoge mate gevoelig voor en zullen de nadelige gevolgen sneller merken. Maar uiteindelijk blijft niemand ervan gespaard.

Niet goed kunnen ademen, benauwdheid, niezen en sneller grieperig worden, zijn bijvoorbeeld klachten die het meest voorkomen.

Vaak zoekt ze men oplossing ergens anders, maar het jaarlijks reinigen van de airco is de meest effectieve oplossing. Een airco reiniging wordt veelal over het hoofd gezien tijdens het jaarlijks onderhoud van de wagen. Een vervuilde airco is immers slechts in weinig gevallen merkbaar. Bijvoorbeeld als hij begint te stinken. Toch is stank maar in weinig gevallen een indicator van vervuiling. In alle andere gevallen is de airco wel vervuild, maar heeft de bestuurder er geen meteen merkbare bijwerking van tijdens het rijden. De ziektesymptomen komen veelal pas achteraf. Omdat de bacteriën dus ongemerkt uw rijomgeving binnensluipen, is het dus belangrijk om dit systematisch te laten controleren en reinigen.

Benieuwd naar hoe gezond uw rijomgeving is? Ontdek het hier in 10 korte vragen.

Doe de quiz